Gäsp
 


   
    Rent och fint
 


I filmen lär sig Pelikanen hur människorna fungerar genom att läsa böcker. Hur mycket vet du om pelikaner?

Det finns sju olika sorters pelikaner i världen. De olika arterna är lika till formen och vanligtvis vita, men det finns en pelikan art som är brun. Hanarna är större än honorna.

Pelikanerna är en speciell fågelfamilj och det diskuteras flitigt vilka andra fågelarter de är besläktade med. Pelikanen härstammar från skarvfåglar, som levde under dinosauriernas tid. Pelikanerna är ett segt släkte. Det har hittats 40 miljoner år gamla pelikanfossiler, vilket betyder att de anpassat sig mycket väl till miljöombytena.

Pelikanerna hör till de största fåglarna i världen. De väger 4-7 kg och är upp till två meter höga. Bredden mellan vingarna kan vara från två till över tre meter!

Pelikanens favoritmat är fisk. Men på deras matsedel står också sköldpadda, grodyngel och skaldjur. När pelikanen fångat en fisk placerar den fisken på sin näbb så att fiskens huvud pekar rakt mot pelikanens svalg. Sedan knycker pelikanen på huvudet och sväljer hela fisken. Den stora tänjbara hudpåsen under den breda näbben används inte för att förvara mat utan som fisknät.

Pelikanerna är inte bofasta. De är goda flygare och rör sig långa avstånd för att söka nya vatten och fiskfångster. De kan stanna i luften dygnet runt och flyga hundratals kilometer.

När pelikanen blir förälskad byter den färg! Först då fåglarna börjar leka med varandra blir en del av påsen vid halsen ljusröd, en del gul och näbben blir koboltblå. Färgen blir normal igen då den första förälskelsen är över.

Pelikanerna är människokära. Samtidigt utgör människan en fara för dem. Med tur kan pelikanen leva tills den är 30 år, men i praktiken sker det sällan. Tvättbjörnar, alligatorer och hajar kan äta upp dem. Den största faran är människans fisknät, giftiga utsläpp och stora motorbåtar. Också orkaner kan skada och döda pelikanerna.